Utbildning 2020

Välkommen till YHDB20

Det här är startsidan för den fristående kursen Digital Business som hålls på Yrkeshögskolan i Borås hösten 2020.

De studerandes sidor hittas här!