DBD20B

Digital Business Developer – DBD20B

Det här är startsidan för de båda kurser, Digital Business och Digital Consumer Relations som High End Media håller på Yrkeshögskolan i Borås hösten/vintern 2020/2021.

Närmare info om de båda kurserna, diverse länkar och tips hittas på länkarna nedan:

Digital Consumer Relations

Digital Business

De studerandes sidor hittas här!